مساحة إعلانية

كلمات اغنية ستورمي وتاغني – عمري أنا

كلمات اغنية ستورمي وتاغني – عمري أنا مكتوبة

Omri ana, omri ana

Omri ana, omri ana

Omri ana, omri ana

Omri ana, omri ana

Omri ana

Bach ghat'sauver golihom

Khassek tkon don Corleone

Même à cent ans nsautehom

Stormy tonton sot fihom

Moraya l'équipe fl guerra

Dima kanjiboha kbira

Ba9i kan kicki ki dima

Ba9i f top dix ki dima

Haa 7na kima hak

Khouya l3ati lah

Ki DZ ki l'MA

La misère goodbye

Njerriw bach nsauviw

9albi fih les lovés

La misère goodbye

Khouya l3ati laah

Li bgha ymchi

Lbab ra wsse3 mn ktafo

Ghadi yeddi 7sabo

3emmer d9ina babhom

Homa ja3o w 7na nssafro

Nssaw liyam li dazo

Tfo 3la yam ki dazo

3yobk yalah bano

Li bgha ymchi lbab wsse3 mn ktafo

Omri ana ba9i sghir

Omri ana baghi nsauvi

Omri ana baghi nteer

Omri ra bghawni m drogué

Omri ana ba9i sghir

Omri ana baghi nsauvi

Omri ana baghi nteer

Omri ra bghawni m drogué

Ba9i rejli fog lballon

Ns9ik b7ar nta ghi galon

7agrona khouya hado malhom

Passe, passe hak talon

Tilifoni ra kysoni

Fifty, fifty ana w Stormy

Chno ys7ablik mab9ach l fabor

Cash, cash l'madre d'abord

Ouais dans le block

9riba l'benzo a n'quitter le block

9arrbna b9ali ghi l'album

Nkhali lwladi 3lach yhadro

Ba9i mli bdit wana dayr 3ayn mika

3ayni 7atha 3al kika

De9 tchouf hada li peeka

La3b howa taygouli foutni w ymchi

Lbab ra wsse3 mn ktafo

Ghadi yeddi 7sabo

3emmer d9ina babhom

Homa ja3o w 7na nssafro

Nssaw liyam li dazo

Tfo 3la yam ki dazo

3yobk yalah bano

Li bgha ymchi lbab wsse3 mn ktafo

Omri ana ba9i sghir

Omri ana baghi nsauvi

Omri ana baghi nteer

Omri ra bghawni m drogué

Omri ana ba9i sghir

Omri ana baghi nsauvi

Omri ana baghi nteer

Omri ra bghawni m drogué


التعليقات


اغاني اخرى