مساحة إعلانية

كلمات اغنية شابي – لي فاكونس

كلمات اغنية شابي – لي فاكونس مكتوبة

chedit les vacances

w ghanebdaw l’ambiance

mes amis rahoum ghaya

ensembles ray7ines l la playa

wawawa la voiture 3emrat

lalalala khessouha gha lbnates

wawawa zoom band jouala

lalalala w daret fnas 7ala

says says says

y7ma9ou 3li lbnates lli 3endi f snapchat

says says says

assis f la piscine 9dami la taille fine

chedi les vacances

wghanebaw l’ambiance

mes amis rahoum ghaya

ensembles ray7ines l la playa

wawawa yaw smyti chabi

lalalala ya n7oues m3a s7abi

wawawa ya gales f city

lalalala awdi dir mabghiti

says says says

ya rakba f l'auto w takhoud f snap photo

says says says

ya labsa decolté w 9ehratli la santé

nbghik yama

blabik maydouz li lma

man9derch n3aich solo

bla rdak maneswa walou


التعليقات


اغاني مشابهة