مساحة إعلانية

كلمات اغنية فاط ميزو – CHAINSOMNIA

كلمات اغنية فاط ميزو – CHAINSOMNIA مكتوبة

Ga3ma kijini n3as l insomnie

Kansma3 sawt dial chainsaw b lil

Madre kad3i m3aya laysawb lik

Mama katgolia laysawb lik

Sata bagha tjerni l tri9 fiha do w ana 7adi kangol no no bghat tsogni

Baby ntla9aw b lil wast l’OVNI ndirou dakshi ou nt7arko if you love me

Ga3ma kijini n3as l insomnie

Kansma3 sawt dial chainsaw b lil

Mama katgolia laysawb lik

Madre katgolia laysawb lik

Sata bagha tjerni l tri9 fiha lkhir w ana 7adi kangol no no bghat tsogni

Baby b lil ntla9aw wst l’OVNI ndirou dakshi ou nt7arko if you love me

Fat sobiss , kanjme3 bzaf dial les mots stupides bihom kansawb disk

Nasi7a bla matji tnaf9na la knti makatchemnach ghanherso lik nifek

Kanbghiw njiw m3atlin ndiro lkhedma dialna w nt7arko bekri

Kankhwiw 9bel matla3 chemch 9bel maytla3 nhar 9bel mayweli ljaw gris

Ch3al jwan a l’attaque (Yeah)

F la jungle kankhedmo a la tache

Hadchi mawslnach lih par hasard

Inshallah les vacances f Manhattan

Plomo o plomo no plata

La kan fik c0v*d va là-bas

Wkha kamlin fina la dalle

A l7mar 9bel matakol 9ra la date

Wela dmaghi dirty homie , mousekh bzaf khasso lavage

3ndi la rage , la tirit lkora kidkhol hta l godasse m3a la balle

Texte d l fat b7al zna9i d lmdina mabin kol bar w bar katl9a bar

Paranoiaque ki b7al Walter White

Fach kansali kan7reg lmokhtabar

Makrehtch chi nhar neghfel zehri men lor w nji kanjri w nzre3 l mou chi Kabal (bbboug)

Ftri9 lmdrasa fach kena sghar blast nel9aw lflouss l9ina des cadavres

Wkha n7awl nehreb men l ghetto ki Oggy, ghadi ib9aw tab3ini les cafards

Parano kanchof f leser ou f limen bhal l interview d Lacrim en cavale (Heh heh)

Wesh mon gars Fat !

Hani nadi comment ça va ?

Wesh mon gars Fat !

Tranquille hamdoulilah on s’adapte

Wesh mon gars Fat , fo9ach ghatdir remontada ?

L’Game wela corrompu ki l CONCACAF

Ga3ma kijini n3as l insomnie

Kansma3 sawt dial chainsaw b lil

Madre kad3i m3aya laysawb lik

Mama katgolia laysawb lik

Sata bagha tjerni l tri9 fiha do w ana 7adi kangol no no bghat tsogni

Baby ntla9aw b lil wast l’OVNI ndirou dakshi ou nt7arko if you love me

Ga3ma kijini n3as l insomnie

Kansma3 sawt dial chainsaw b lil

Mama katgolia laysawb lik

Madre katgolia laysawb lik

Sata bagha tjerni l tri9 fiha lkhir w ana 7adi kangol no no bghat tsogni

Baby b lil ntla9aw wst l’OVNI ndirou dakshi ou nt7arko if you love me


التعليقات


اغاني اخرى