مساحة إعلانية

كلمات اغنية Cosmic – AKIRA

كلمات اغنية Cosmic – AKIRA مكتوبة

Dopamine

Digital

Che3la nar

Lehi w lilha tal

3youn 3yet intidhar

Fawdha takhla9 nidham

Rou7 kife7 w nidhal

9loub khle w 9ifar

Tdhi3 tas2al 3adar

Tarja3 tansa illi sar

3alem feni deni2

Ken ilkif ideni

9odem rabi bari2

Ktiba kilaberi

9alb rajol eli

Jemed la youbeli

Makina k'Akira

Akira, Akira

Makina k'Akira

Akira, Akira

I'm riding yeah

Mouch ghaltin le

Klemi de w dwe

Me, mil7 dime

Nifhem manich barani

Tifhem walla bara nay

Ey ey ey ey

Ti ma3rouf ti COSMIC

Dopamine

Digital

Minimal

Wilbara mil itar

N9aser f thneya ma3ach feha ma yetchef

Nikteb fi rasi f bled skhana 9lam jef

Mouch iktichef, ama ak tchouf

Taghfel 7oras ndiz koura w nchout

Ma jebouhech kifi l3amlou majhoud

Weka l mawjoud, bon appetit

W chbik btit

Ti maw mli7

Ta3ref 3nedi ki na3kes iri7

Ta3ref chta3ref ma 3andek ma rit

Net3ada tchouf mini ken lbari9

Barra barra

Akel mara, ritek w rit myeten dhikra

9otli b3inik ljor7ek ma bra

Ma nfi9ch bik w 9albi faragh

Makina k'Akira

Akira, Akira

Makina k'Akira

Akira Akira

Dopamine

Digital

Che3la nar

Lehi w lilha tal


التعليقات


اغاني مشابهة